• Esmokeplaza-1

ZORGEN OVER DE E‐SIGARET ONTERECHT EN STERK OVERDREVEN

Medio half januari verscheen de E-‐sigaret Factsheet van het RIVM, dat op verzoek van het ministerie van VWS is opgesteld.

Aanleiding hiervoor waren vragen van de Tweede Kamer omtrent de veiligheid van e-­‐sigaretten. De Factsheet staat vol achterhaalde feiten, onzorgvuldigheden en is op cruciale punten zelfs pertinent onjuist. Een duidelijk bewijs van een gebrek aan kennis op dit gebied. Desondanks wordt door het RIVM nergens beweerd dat e-­‐sigaretten net zo gevaarlijk zijn als gewone sigaretten. Zei pleit slechts voor nadere regelgeving en beveelt aan dat verder onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te krijgen.

Een overijverige journalist van het AD greep dit rapport aan om, met de pakkende titel “e-­‐sigaret net zo gevaarlijk als uw eigen peuk”, een tendentieus en subjectief artikel te schrijven dat vervolgens klakkeloos door alle media werd gekopieerd. Staatssecretaris Van Rijn reageerde vervolgens met de boodschap dat hij snel nadere wetgeving zou opstellen. Dat wil zeggen: nog vóór het mei-­‐reces (!).

 

De feiten

Laten we eerst en vooral duidelijk zijn: een e-­‐sigaret is niet gezond, geneest niks en maakt je niet beter of sterker. Het is dus zeker geen geneesmiddel, zoals enkelen ons willen doen geloven. In hoeverre de ingrediënten van een e-­‐sigaret schadelijk zijn voor de gezondheid is nog onvoldoende onderzocht om daar een betrouwbare mening over te vormen. De beperkte onderzoeken die al wel beschikbaar zijn, tonen tot op heden echter geen schadelijke gevolgen aan van de ingrediënten, met name niet van kankerverwekkende stoffen. Hierop bestaat één uitzondering: nicotine. Dit is een sterke verslavende stof die bovendien slecht is voor hart en bloedvaten. De e-­‐sigaret is dus in zekere mate wel schadelijk voor de gezondheid, voornamelijk doordat deze nicotine bevat. Van een gewone sigaret weten we zeker dat er nog duizenden andere stoffen in zitten die zeer schadelijk voor de gezondheid zijn en in veel gevallen zelfs tot de dood lijden. Daarover bestaat geen enkel misverstand.

Voordelen

De e-­‐sigaret is bedoeld als alternatief voor deze zeer schadelijke sigaret. Door over te stappen van een gewone sigaret naar een e-­‐sigaret is het absoluut zeker dat de schade voor de gezondheid aanzienlijk wordt teruggebracht. Sinds de introductie van de e-­‐ sigaret in 2007 zijn er nog geen dodelijke dampers gerapporteerd, daar waar alleen al in Nederland jaarlijks 20.000 doden vallen ten gevolge van roken. De e-­‐sigaret heeft dus enorme voordelen ten opzichte van de gewone sigaret. Dit gegeven is geen onderwerp van discussie; zowel KWF kankerbestrijding, het Longfonds, het Trimbos instituut als Stivoro bevestigen dit voordeel van de e-­‐sigaret in vergelijking tot de gewone sigaret. E-­‐sigaretten zijn ook een stuk goedkoper dan gewone sigaretten. Bovendien stinken ze niet en is de uitgeblazen damp niet schadelijker voor omstanders dan bijvoorbeeld de fijnstof die in de buitenlucht zit. Ook dit is al wetenschappelijk aangetoond. De e-­‐sigaret valt om die reden ook niet onder het wettelijk rookverbod.

 

Nadelen

Vanzelfsprekend kent de e-­‐sigaret ook nadelen. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, zodat deze nadelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt of voorkomen. Zo is nicotine sterk verslavend. Om die reden is het ongewenst om kinderen of niet-­‐ rokers e-­‐sigaretten aan te bieden. Dit kan voorkomen worden door geen verkoop aan kinderen toe te staan en ook volwassen niet-­‐rokers het gebruik te ontraden. Overigens geldt dit ook voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Inname van hoge doseringen nicotine kan voor kleine kinderen dodelijk zijn. Daarom is het zaak alle producten waar een hoge dosering nicotine in voorkomt aan te bieden in kindveilige verpakkingen en deze verwijderd te houden van kinderen. Ook reclame die gericht is op kinderen dient te worden voorkomen. Tot slot dienen er maximale nicotinelevels te worden ingesteld om het gevaar op een nicotinevergiftiging te voorkomen.

 

 

Conclusie

Niet roken, of dat nu een gewone sigaret of een e-­‐sigaret betreft, is natuurlijk het allerbeste. Maar wanneer u niet wilt of simpelweg niet kunt stoppen, dan is een e-­‐sigaret voor u een uitstekend alternatief om de schadelijke effecten van roken drastisch te verminderen. Ben u bewust van de nadelen van een e-­‐sigaret en ga er volwassen en verstandig mee om. Laat uw e-­‐sigaret of navullingen niet slingeren -­‐dat doet u immers ook niet met gootsteenontstopper-­‐ en houdt de e-­‐sigaret weg van kinderen. Houdt bovendien rekening met anderen en gebruik uw e-­‐sigaret daar waar u niemand tot last bent.

Wanneer u er op deze wijze mee omgaat dan is de e-­‐sigaret de revolutie van deze eeuw. Het zal wereldwijd miljoenen tabaksdoden per jaar gaan voorkomen.

 

Bron:Esigbond