• Esmokeplaza-1

STOPPEN MET TABAK

POSTED ON  UPDATED ON 

move-logo-f

OPROEP VAN ARTSEN, GEZONDHEIDSZORGPROFESSIONALS EN WETENSCHAPPERS OM ELEKTRONISCHE SIGARETTEN TE ONDERSTEUNEN

Als artsen en gezondheidsprofessionals zien we dagelijks patiënten die ernstige gevolgen ondervinden door het roken van tabak. Velen van hen zullen uiteindelijk sterven of hun gezondheid lijdt ernstige schade ondanks onze hulp en advies. Het roken van tabak is wereldwijd nog steeds het meest ernstige gezondheidsprobleem.
Mensen roken voor de nicotine maar sterven aan de chemicaliën die vrijkomen wanneer tabak wordt verbrand. Helaas hebben de tegenwoordig verkrijgbare stoppen-met-roken medicijnen een beperkte werkzaamheid en acceptatiegraad voor het merendeel van de rokers. Wij geloven echter dat er een oplossing is: het gebruik van elektronische sigaretten heeft duidelijk een enorme potentie om veel rokers te helpen van de tabak af te komen.
Daarom zijn wij er stellig van overtuigd dat het onze ethische en wetenschappelijke verantwoordelijkheid is om te wijzen op het volgende:
  • Het zijn de verbranding van tabak en de 4000 chemicaliën die vrijkomen bij het roken van tabak, die schadelijk zijn voor de gezondheid van rokers, niet de nicotine.
  • De gevaren van elektronische sigaretten zijn significant kleiner dan die van tabak. Elektronische sigaretten zijn naar verwachting zeker 95% tot 99% veiliger dan tabakssigaretten waar het gezondheidsrisico’s op de lange termijn betreft. Dit blijkt uit analyse van de samenstelling van de damp van elektronische sigaretten.
  • Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de damp die door e-sigarettengebruikers wordt uitgeademd schadelijk is voor omstanders; de concentratie nicotine in uitgeademde damp is te laag om een farmacologisch effect te kunnen hebben op omstanders.
  • Gecontroleerde steekproeven laten zien dat e-sigaretten een effectieve ondersteuning bieden om te stoppen met roken en uit onderzoeken naar het gebruik van e-sigaretten in de echte wereld blijkt dat ze veel effectiever zijn dan andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken, inclusief nicotine-vervangende middelen.
  • Voor elke 1 miljoen mensen die overstappen van roken naar e-sigaretten, worden naar schatting ongeveer 6000 voortijdige sterfgevallen per jaar voorkomen.
  • E-sigaretten dragen niet bij aan het ‘normaliseren van het rookgedrag’ – ‘dampen’ is geen roken. In veel landen gaat de stijging van het gebruik van e-sigaretten gepaard met een voortdurende daling van de verkoop van tabak en het aantal rokers.
  • De eigenschappen van elektronische sigaretten zouden steeds moeten worden vergeleken met die van gewone sigaretten en de discussie met betrekking tot de absolute veiligheid van de e-sigaret op de lange termijn, moet ethisch en wetenschappelijk worden afgezet tegen de absolute zekerheid over de schadelijkheid van het roken van tabak.
Nu al gebruiken naar schatting 29 miljoen consumenten in Europa e-sigaretten. We geloven echter dat de individuele- en publieke gezondheidswinsten die samenhangen met het gebruik van de e-sigaret worden gedempt door misvattingen over het product.
Gezien de talrijke onderzoeken die tot op heden al zijn uitgevoerd, kunnen wij – als gezondheidsprofessionals – niet werkeloos toekijken, gezien de duidelijke voordelen voor de volksgezondheid van elektronische sigaretten.
We bevelen daarom aan dat onze collega’s actief meer kennis vergaren over elektronische sigaretten als een nieuw instrument in de voortdurende wereldwijde gezondheidscampagne tegen tabaksgerelateerde ziekten.
Wij roepen onze collega’s op om deze verklaring te ondertekenen ter ondersteuning van de voordelen van electronische sigaretten op basis van wetenschappelijk bewijs en ethisch debat.
Hoogachtend,
Group of professionals who support this statement.
Wanneer u het eens bent met het M.O.V.E.-manifest, klik dan alstublieft op het onderstaande
plaatje om uw steun toe te voegen.